И на тихом океане... 1993 год

И на тихом океане... 1993 год